Majestics Girls

                                  Laís -_________________________________________________________________________________                    Thuane Hellen -


          


        
_____________________________________________________________________________


          Hariadne Melato - 
_____________________________________________________________________________

       Sullamytha Moreira  - _____________________________________________________________________________

Todas As Majestics Girls:

Ingledi Nayara
Brennda Ramalho
Sullamytha Moreira
Laís Pereira
Gabriela Almeida
Thuane Hellen
Hariadne Melato
_____________________________________________________________________________

                                                                                               Em Construção...xD